Info om Banepleje

Brug af grusbanerne

Skiltet hænger til højre for døren ind til selve klubhuset.
Nærmere info: se 'Vedligeholdelse af grusbanerne'.

Fejeanvisning

Med de store slæbekoste fejes hver banehalvdel helt hen langs nettet og hen langs hegnet, rundt i en spiral ind mod midten og til sidst ud til siden eller ned bagved. Kostene stilles på plads.

Husk at stille alle redskaber tilbage på plads efter brug.
Kontakt baneudvalget (40 50 31 83) ved fejl & mangler.

 April 2019
Baneudvalget

Vedligeholdelse af grusbanerne

De tre grusbaner kræver løbende vedligeholdelse for at forblive spilbare sæsonen igennem. Hjælp os med at holde banerne i fin stand – det er til fælles glæde og til fælles gavn! :-)

Før I spiller – og efter I har spillet: Læg specielt mærke til, om banen er tør.

  1. Hvis banen er tør (grusfarve: lys rød), så skal den vandes. Benyt vandslangerne og vand hver halvdel grundigt, dog uden at lave vandpytter.

  2. Huller og ujævnheder udjævnes med skraberen af træ. Træd gruset sammen i skarpe huller. Hent eventuelt et par skovlfulde grus i kassen ved bane 3.

  3. Blade og andet nedfald skal ud i skoven, hvor det hører til.

  4. Fej banen med de store slæbekoste (se fejeanvisningen).

  5. Fej linjerne på banen med de små linjekoste, hvis linjerne er svære at se. Fej dem før vanding – ikke mens de er våde.

  6. Vand banen, hvis den er tør, jf. pkt. 1.