Info om Banepleje

Brug af grusbanerne

Skiltet hænger til højre for døren ind til selve klubhuset.
Nærmere info: se 'Vedligeholdelse af grusbanerne'.

Fejeanvisning

Med de store slæbekoste fejes hver banehalvdel helt hen langs nettet og hen langs hegnet, rundt i en spiral ind mod midten og til sidst ud til siden eller ned bagved. Kostene stilles på plads.

Husk at stille alle redskaber tilbage på plads efter brug.
Kontakt baneudvalget (40 50 31 83) ved fejl & mangler.

 Juni 2018
Baneudvalget

Vedligeholdelse af grusbanerne

De tre grusbaner kræver vedligeholdelse sæsonen igennem for at forblive pæne og gode at spille på. Almindelig banepasning er beskrevet nedenfor i seks punkter, som alle brugere af banerne bedes følge. Velplejede baner er til glæde og gavn for os alle. :-)

Før spil og undervejs: pkt. 1, 2 og 5. Efter endt spil: pkt. 2-6.

  1. Hvis banen er tør (grusfarve: lys rød), så skal den vandes ved brug af de ophængte vandslanger. Sørg for at vande hele banen grundigt (grusfarve: mørk rød) og undgå så vidt muligt at lave vandpytter.

  2. Luk huller & udjævn ujævnheder med skraberen af træ. Træd gruset tæt sammen og fordel overskydende grus med skraberen. Hent om nødvendigt et par skovlfulde grus fra kassen uden for bane 3.

  3. Blade & andet nedfald på banen skal engang imellem rives sammen og deponeres i skoven omme bag ved klubhuset. Benyt gerne trillebøren.

  4. Fej banen med de store slæbekoste (se fejeanvisningen).

  5. Fej linjerne med de små linjekoste, hvis de hvide linjer er svære at se (typisk baglinjer og linjer langs servefelterne). Linjerne fejes altid før vanding (ikke lige efter).

  6. Vand banen, hvis den er tør (se pkt. 1).