Æresmedlemmer

2020: Esther Kristensen

2019: Bente Nymark

2018: Elisabeth Gay

          Niels V. Hansen

          Flemming Christensen

2017: Karen Vestergaard

          Lis Gregersen

2016: Anette Houmann Hansen

2015: Inga Quintessenza

          Rigmor Andreasen

2014: Ulla Junker

          John Larsen

2012: Kirsten Hansen

2010: Kaj Secher

          Jørgen Axen

          Henrik Buhelt

          Andreas Junker

2008: Kirsten Mortensen

2007: Karin Christiansen

2005: Søren Clausen

          Frede Jensen

2001: Ernst Christiansen

To af klubbens æresmedlemmer,
Ulla Junker og John Larsen,
foran æresmedlemstavlen.