Kontingent

Dronninglund Tennis har fastsat sine kontingentsatser således:

         
Ungdom (under 18)
kr. 300,-
         Senior (18+)
kr. 550,-
         Familie kr. 1 400,-
         Sommerferietennis (pr. gang)    
kr.   50,-


Kontingentet dækker udendørssæsonen fra standerhejsningen i april og helt til medio oktober (skolernes efterårsferie).
Derefter bliver nettene taget ned, og banerne kan først reserveres igen til næste udendørssæson.

Sommerferietennis er et særtilbud hver mandag i skolernes sommerferie (3 timer pr. gang, som regel kl. 10-13).
Der betales ved fremmøde. Tilbuddet er gratis for medlemmer der i forvejen har betalt kontingent for indeværende sæson.

Kontooplysninger til indbetaling af kontingent

          Registreringsnummer:        9044
         Kontonummer:          044 56 50277


Kontingentet betales snarest muligt efter indmeldelse (nye medlemmer) eller standerhejsningen (tidligere års medlemmer).
Husk at oplyse navn(e) og evt. medlemsnummer/-numre i en besked ved indbetaling - så kan vi se, hvem der er betalt for.

Henvendelser vedrørende kontingent bedes rettet til:

Marianne Kvist
Telefon: 28 93 40 81
E-mail: mariannebergkvist@hotmail.dk